***** Thông tin cá nhân của Khách hàng Home Index Gia Dụng Thông Minh  được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Home Index Gia Dụng Thông Minh. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Home Index Gia Dụng Thông Minh cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

.

  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng,  Home Index Gia Dụng Thông Minh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết

.

  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của  Home Index Gia Dụng Thông Minh.
Zalo Gia Dụng Thông Minh HOME INDEX

Chat Zalo

popup

Số lượng:

Tổng tiền: